FAQ

Hoe gebeurt de betaling?

Tijdens je eerste les zal je gevraagd worden om een Syntra inschrijvingsfiche in te vullen. Spoedig daarna mag je van Syntra via e-mail een betalingsopdracht verwachten. Het inschrijvingsgeld dient binnen de week te worden betaald. Syntra zal je ook nog een factuur doormailen.


Zijn de cursussen Lichttechnicus en Geluidstechnicus erkend?

Zeker. De cursussen verlopen in een partnerschap met Syntra Midden-Vlaanderen, campus Sint-Niklaas.


Kan ik dan ook met opleidingscheques betalen?

Inderdaad: werknemers en zelfstandigen komen in aanmerking voor een aanzienlijke prijsvermindering!
Voor werknemers zijn er de ‘opleidingscheques’, waarmee je €125 kan recupereren. Dit kan je doen via de site van de VDAB.
Bedrijfsleiders en zelfstandigen surfen, om gebruik te maken van de 'kmo-portefeuille', tijdig naar www.vlaio.be. Je recupereert dan 30% van het inschrijvingsgeld.


Ik ben nog geen 18 jaar. Vanaf welke datum kom ik in aanmerking om met de cursus te starten?

De cursussen Lichttechnicus en Geluidstechnicus zijn ondernemersopleidingen. Om deel te nemen aan een ondernemersopleiding mag je niet meer leerplichtig zijn. Dat is het geval vanaf je 18de verjaardag of vanaf 1 juli van het jaar waarin je 18 wordt.


Kan ik tijdens het volgen van de cursus ook stage lopen?

Dat kan. Alle info over stages vind je HIER.


Krijg ik na afloop dan een diploma?

Als je slaagt voor het examen krijg je een getuigschrift. Als je naast de cursus Lichttechnicus of Geluidstechnicus met succes ook nog een cursus bedrijfsbeheer hebt gevolgd, dan heb je recht op een diploma.

Wie voor de cursus slaagt met 'grote onderscheiding', maakt aanspraak op het exclusieve LGO-diploma. Om daarover alles te vernemen klik je HIER.


Is er wel voldoende werk voor een licht- of een geluidstechnicus?

De agenda van een 'goede' technicus staat steeds goed vol. Een goede technicus is iemand die over de nodige kennis beschikt, wil en kan werken, verantwoordelijkheid en initiatief neemt en goed functioneert in teamverband. Zulke technici zijn er nog steeds veel te weinig en zij worden door de verschillende productiefirma's uiteraard het eerst gecontacteerd.


Maar waar kan ik na de cursus dan zoal terecht?

Niet zelden zijn lichttechniek en/of geluidstechniek een uit de hand gelopen hobby en worden de cursussen lichttechnicus en geluidstechnicus puur uit interesse gevolgd. Beide opleidingen bieden je natuurlijk ook de kans om een carrière als lichttechnicus of geluidstechnicus uit te bouwen.

Er zijn verschillende mogelijkheden. Hoewel je met de absolute basis in licht- en geluidstechnieken alle richtingen uit kan (live, radio, televisie, studio), zijn onze cursussen toch meer gericht op het 'live' werk. Deze tak biedt tal van mogelijkheden: concerten, festivals, tours, theaterwerk, modeshows, fuiven, bedrijfsfeesten, handelsbeurzen, ...

Je kan in vaste loondienst tewerkgesteld worden in bvb. een theater, een cultureel centrum of bij een productiefirma. Hoewel productiefirma's meer en meer technici in vast dienstverband aannemen, werken zij daarnaast vooral met 'freelancers'. Wie liever zelf beslist waar en wanneer hij of zij werkt, kan er dus voor kiezen om zelfstandige te worden.

Om zelfstandige te worden moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder het bezitten van een diploma van bedrijfsbeheer. Mogelijk heb je dat behaald tijdens je middelbare studies, in het andere geval kan dit behaald worden in avondschool in bvb. een Syntra naar keuze.

Omdat je onmiddellijk na het beëindigen van de cursus jezelf binnen de sector nog moet bewijzen en je dus nog niet goed weet of je wel voldoende aan de bak zal komen, vind je de stap naar een zelfstandig statuut op dat moment mogelijk nog te groot. In dat geval kan je er voor kiezen om zelfstandig in bijberoep te worden of om te werken via een interim kantoor.

Om zelfstandig in bijberoep te worden dien je uiteraard een hoofdberoep te hebben en heb je ook een attest van bedrijfsbeheer nodig. Het risico van het zelfstandig zijn wordt hier tot een minimum herleid, omdat de sociale bijdrage die je dient te betalen wordt berekend op het inkomen dat je verwerft via je zelfstandig bijberoep. Wie 'gewoon' zelfstandige is dient namelijk een bepaalde bijdrage te betalen ongeacht hij/zij veel of weinig heeft verdiend.

Meer en meer wordt ervoor gekozen om in een overgangsfase via een interim kantoor te werken. Enkele kantoren (vb. Amplo en Tentoo) kennen de sector en bieden die mogelijkheid. Sommige technici kiezen er zelfs voor om blijvend via een interimkantoor te werken. Naast het voordeel dat je nog steeds kan beslissen voor welke productiefirma's je zal werken, behoud je namelijk de sociale voordelen van het 'werknemer' zijn (ziekte-vergoeding, vakantiegeld, ...).


Hoe lang duren de cursussen eigenlijk?

Dat hangt volledig af van je eigen tempo en je eventuele voorkennis. Het vastgestelde maximale aantal lessen (24 voor Geluidstechnicus en 30 voor Lichttechnicus) moet volstaan voor cursisten zonder enige voorkennis, in de veronderstelling dat ze steeds aanwezig zijn.


Wanneer vinden de lessen plaats?

Bij je online inschrijving krijg je de keuze uit de volgende wekelijkse cursusmomenten:
Lichttechnicus:

  • donderdagnamiddag (13.30u tot 17.00u)
  • donderdagavond (18.30u tot 22.00u)

Geluidstechnicus:

  • dinsdagnamiddag (13.30u tot 17.00u)
  • dinsdagavond (18.30u tot 22.00u)
  • woensdagnamiddag (13.30u tot 17.00u)
  • woensdagavond (18.30u tot 22.00u)

Geraak ik daar gemakkelijk met het openbaar vervoer?

Er is een zeer regelmatige busverbinding tussen het station van Sint-Niklaas en Syntra. Een rechtstreekse rit duurt 13 minuten. De bus stopt op honderd meter van de ingang.
MAAR: hou er wel rekening mee dat de laatste bus rond 19u langs komt! Na een avondles geraak je via het openbaar vervoer dus niet meer naar het station. Sommige cursisten lossen dit op door een fiets (voorzien van een slot!) aan het station te plaatsen of door gebruik van een plooifiets.
Kijk voor de juiste dienstregeling op de site van De Lijn


Kan ik, vooraleer in te schrijven, eerst een kijkje komen nemen?

Ja, dat kan. Je kan langskomen tijdens één van bovenstaande cursussessies. De cursusbegeleider zal zeker even tijd maken om onze lokalen en apparatuur te tonen en om ons unieke leersysteem te verduidelijken.


Ik werk in een ploegensysteem en kan dus maar elke 14 dagen de lessen volgen. Ik kom dus waarschijnlijk niet in aanmerking om de cursussen te volgen?

Mogelijk toch wel! Schrijf gerust in en vermeld op je inschrijving dat je in een ploegensysteem werkt en op welke weken je de cursus kan volgen (even of oneven weken). Als er nog iemand inschrijft met wie je telkens kan afwisselen, dan kan ook jij de opleiding volgen. We moeten dan wel zeker zijn van je deelname, want anders zitten we elke 14 dagen met een lege plaats...

Anderzijds kan je ook gebruik maken van ons handige online systeem om afwezigheden in te halen: als in een andere les een vrije plaats is, dan kan je die innemen om zo je verloren lessen alsnog te recupereren!