Stages

Een unieke gelegenheid om praktijkervaring aan kennis te koppelen...

Wie de opleiding Lichttechnicus, Geluidstechnicus of AV technicus volgt, kan automatisch ook stage lopen.

Onze cursisten hebben daartoe 2 mogelijkheden: de praktijkstages en het stagecontract.
Dit zijn de kenmerken en verschillen:

1. Praktijkstages

Een vrij te kiezen stagemodule maakt vanaf heden deel uit van de opleidingen. Er werd een soepel, handig en dus interessant systeem uitgewerkt dat de cursisten in staat stelt om naast het volgen van de opleiding de nodige praktijkervaring op te doen!

  • Deze stages zijn onbezoldigd.
  • De stagiairs vallen onder de Syntra verzekering.
  • Dankzij het flexibel systeem kan gekozen worden om stage te lopen op één of op meerdere plaatsen en voor kortere of langere periodes.
  • Cursisten hebben de mogelijkheid om voor stages te kiezen van in totaal 40, 80, 120, 160 of 200 uur. Die stagemodule wordt voor de nieuwe cursisten bij aanvang van de cursus vastgelegd. Ook vrijstelling van het volgen van stage kan worden bekomen.​

2. Het stagecontract

Kenmerkend voor het stagecontract is dat het een langere periode betreft waarbij het engagement tussen stageverstrekker en stagiair groter is.

  • Een voltijdse stage betekent dat de stagiair 5 dagen per week in het stagebedrijf werkt en daarnaast de cursus Lichttechnicus, Geluidstechnicus of Allround AV technicus volgt. Maar ook een deeltijdse stage van 4/5 of 3/5 is mogelijk.
  • De stagiair heeft recht op een vergoeding. Bij een voltijdse of 4/5 stage ligt de vergoeding te hoog om recht te blijven behouden op kindergeld. De formule "het volgen van de opleiding + een deeltijds stagecontract van 3 dagen per week" is de enige mogelijkheid tot behoud van kindergeld. Daarenboven is ook het volgen (of gevolgd hebben) van een cursus bedrijfsbeheer een vereiste om aldus voldoende opleidingsuren te verantwoorden met het oog op het recht op kinderbijslag.
  • Een stagecontract duurt minimaal 3 maanden en maximaal zolang de cursus duurt, dus een 7-tal maanden tot een jaar. Er is een proefperiode van 1 maand.
  • Contactpersoon voor het afsluiten van een stagecontract is de leertrajectbegeleider van Syntra Sint-Niklaas: Kelly Poppe, 03-776 32 10, kelly.poppe@syntravlaanderen.be

Wil je alles weten over de stageovereenkomst, klik dan op DEZE LINK.

Stages kunnen gevolgd worden bij bedrijven die activiteiten uitoefenen in de licht-, geluids- en/of video branche en bij culturele centra. Het is aan de cursist om contact te zoeken en een stage af te spreken. Om de zoektocht naar een stageplaats te vereenvoudigen, kunnen zij gebruik maken van een LIJST MET MOGELIJKE STAGEVERSTREKKERS.

Bedrijven die zich willen aanbieden als stageverstrekker vinden de nodige info op DEZE PAGINA